ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านระบบ Social Network

เทศบาลตำบลแสนตุ้ง จังหวัดตราด

สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทรศัพท์ 0-3969-6161-2  โทรสาร 0-3969-6300  E-mail: [email protected]
     ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่นี่ ติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้ง
ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง LINE ได้ที่นี่
E-mail: [email protected]
(ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด)
ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง
E-mail ได้ที่นี่